DUYURULAR

HABERLER
v

DEKANIN MESAJI

Dünyada iletişim alanında yaşanan bilimsel, teknolojik ve sosyo-kültürel gelişmelerin hızıyla birlikte yaşadığımız dönem "enformasyon çağı", “post-modern çağ”, “endüstri ötesi çağ”, “bilişim çağı” gibi terimlerle adlandırılmaktadır. İletişim süreçleri, yerel ve ulusal toplumun, küresel, beşeri ilişkilerin temel iktisadi, siyasal, bilimsel ve kültürel çevirimini oluşturmaktadır. İletişim olgusu ve teknik altyapısı, üstlendiği merkez dinamiği hızla dönüştürerek yaşamımızın her alanını kuşatmış ve toplumsal dünyanın bütün kılcal kanallarına nüfuz etmiştir. Günümüzde iletişim dışılık bir istisnadır. Dil, fotoğrafçılık ve görsel tasarım, ses ve video ile içerik üretimi, programlama ve kodlama, kişiler arası iletişimde etkinlik, ikna ve retorik, pazarlama ve reklamcılık, izlenim yönetimi, sosyal medya yönetimi, halkla ilişkiler, kamuoyu ve kamusal alanda siyasal etkileşim, kitle medyası işletmeciliği ve ekonomisi, bilişim sistemleri geliştirme, arayüz tasarımı gibi iletişim eğitiminin uyarlanabileceği alanların sonsuz çeşitliliği bu eğitimin işlevsel, semantik ve estetik yönleriyle yaygınlaştırılmasını zaruret haline getirmiştir.

İletişim olgusunun kazandığı bu stratejik değerin önemine binaen Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bünyesinde bir İletişim Fakültesi’nin faaliyete geçmesi için temel çalışmaları yürütmeye başlamıştır. 01.11.2016 tarihi Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Bina ve altyapı gereklilikleri bakımından belli bir sıralama ve strateji izlenerek fakülte birimleri faal hale getirilmektedir. Bu birimler içinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü önceliği almış; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'ne öğrenci alımı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle başlamıştır. Söz konusu bölümde 6 öğretim üyesi ile 2 araştırma görevlisi personel görev yapmaktadır. 

Sürecin ilerleyen aşamalarında ise bina, atölye, stüdyo, derslik gibi temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile Gazetecilik Bölümü faal hale getirilecektir. Bu suretle Fakültemiz, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde tam kapasite ile ülkemizin ve bilim dünyasının iletişim bilimleri alanındaki taleplerine cevap verebilecek noktaya gelecektir. Ayrıca Meslek Yüksekokullarımızda yer alan halkla ilişkiler ve grafik tasarım programları ile iletişim branşına ilişkin lisansüstü eğitimler birbirlerine entegre edilerek; Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde etkili ve güçlü bir iletişim eğitiminin organizasyonu ve pratiği tamamlanmış olacaktır.


Prof. Dr. Serhat BAŞTAN
Dekan

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi