RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (RTS) hem teorik hem de uygulamalı dersleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde medya küresinin gerektirdiği iletişim becerilerinin ve görgülerinin genç insanlara kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerine ulusal ve küresel boyutta çeşitli ders alternatifleri sunmayı, bu alanda rekabet üstünlüğü oluşturmayı, öğrencilerini yerli ve yabancı literatürü takip edebilecek ve yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmayı hedeflemektedir. Türkiye'de ve dünyada toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal konuları analiz ederek haberleştirebilecek, toplumsal hayatın farklı formlarını estetize ederek topluma yansıtabilecek, görsel ve işitsel dili etkin olarak kullanarak kamuoyu oluşumu, demokratik hakların korunması ve geliştirilmesi alanında siyasal katılım yollarına ve çoğulculuğa katkı sağlayabilecek iletişimciler yetiştirmek üzere uğraş vermektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün Anabilim Dalları

  • Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı
  • İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
  • Radyo Televizyon Anabilim Dalı
  • Sinema Anabilim Dalı

Öğrencilerin İstihdam ve İş İmkânları

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları elektronik medya sektöründe muhabir, senarist, kameraman, sesçi, ışıkçı, video editör, radyo veya televizyon program yapımcısı, haber spikeri, televizyon sunucusu, medya işletme yöneticisi, haber müdürü, genel yayın koordinatörü gibi rolleri yerine getirmek üzere eğitim görürler. Ancak bu bölümün istihdam alanları sadece elektronik kitle iletişim alanıyla sınırlı değildir. Bölüm, mezunlarına yeni medya sektörü (animasyon uzmanı, etkileşimli ortam tasarımcısı, oyun geliştirici ve sanat danışmanı, sayısal fotoğraf işleme uzmanı, web video yayıncısı vb.), pazarlama, reklam ve satış bölümleri (tanıtım sorumlusu, stratejik iletişim koordinatörü, basın danışmanı, müşteri temsilcisi, medya planlamacısı, reklam metin yazarı, kreatif direktör, ürün/marka sorumlusu, reklam prodüktörü vb.) kurum ve kuruluşların protokol birimleri (basın ve medya ilişkileri koordinatörlüğü, halkla ilişkiler danışmanlığı vb.), basın işletmeciliği, bilişim sektörü, kamuoyu ve pazar araştırma sektörlerinden akademik kariyere kadar uzanan geniş bir yelpazede iş olanakları sağlamaktadır. Diğer yandan bir Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu fotoğrafçılık mesleği ile uğraşabilir; kendi prodüksiyon şirketini kurabilir ya da elektronik iletişim ve bilişim sektöründe girişimci olarak faaliyet gösterebilir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik