GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (GİT) hem teorik hem de uygulamalı dersleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde gelişen yeni medya küresinin gerektirdiği iletişim becerilerinin ve görgülerinin genç insanlara kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerine ulusal ve küresel boyutta çeşitli ders alternatifleri sunmayı, bu alanda rekabet üstünlüğü oluşturmayı, öğrencilerini yerli ve yabancı literatürü takip edebilecek ve yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmayı hedeflemektedir. Türkiye'de ve dünyada eğilim haline gelen yeni sanatsal formları analiz ederek yeni medya çalışmalarına uyarlayabilecek, toplumsal hayatın farklı formlarını estetize ederek topluma yansıtabilecek, görsel ve işitsel dili etkin olarak kullanarak tabi oldukları toplumsal dünyanın görsel yönelimlerine zarafet katabilecek kültürel açıdan incelmiş iletişimciler yetiştirmek üzere uğraş vermeyi amaçlamaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nün Anabilim Dalları

  • Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

Öğrencilerin İstihdam ve İş İmkânları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü sayısal grafik sanatçısı, etkileşimli ortam geliştiricisi, web tasarımcısı, yeni medya uzmanı gibi yeni türden meslekler ile ilgilidir. Ülkemizde bu alanlarda çalışanlar genellikle akademik bir formasyondan geçmemiş, yan dallardan gelerek alaylı olarak bu meslekleri öğrenmiş gönüllülerdir. Söz konusu uzmanlıklara ilişkin yoğun bir sektörel talebin olduğu söylenebilir.

Bu çerçevede bölüm mezunları kamu kurumlarında, özel kuruluşlarda ve sivil toplum kuruluşlarında bilgi işlem, basın ve halkla ilişkiler, kurumsal kimlik yönetimi, sayısal grafik tasarımcısı, animasyon uzmanı, web tasarımcısı, mobil uygulama geliştiricisi, oyun geliştiricisi gibi görsel iletişim tasarımı temelli işlerde sorumluluklar alabilecek profesyoneller olacaklardır. Ayrıca medyada da bu tür uzman personele (grafiker, animatör, konsept geliştirici, sayısal fotoğrafçı, görüntü kompozitörü gibi) önemli oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı şekilde görsel iletişim tasarımı uzmanları matbaacılık ve masaüstü yayıncılık gibi alanlarda önemli miktarlarda istihdam edilebilmektedir. İstihdam edildikleri yerlerde bölüm mezunlarının, kurumsal iletişim problemlerini teknik ve estetik yönleriyle çözümlemeleri, tümleşik iletişim stratejileri uygulamaları ve bu uygulamaların faydasının ve verimliliğinin değerlendirebilmeleri beklenmektedir. Diğer yandan bir görsel iletişim tasarımcısı kendi reklam ve tanıtım ajansını açabilir, fotoğrafçılık mesleğini icra edebilir, grafik atölyesi işletebilir. Basın yayın sektörüyle bağlantılı diğer türden işlerde de çalışabilir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik