HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün (HİT) amacı gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Pazar ekonomilerinin büyümesi ve vatandaş/müşteri odaklı hizmet anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte halka ilişkiler ve tanıtım bölümleri üniversitelerin iletişim fakültelerinde giderek daha çok rağbet gören bir akademik birim haline gelmiştir. Dolayısıyla Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü fikirlerin, ürünlerin, hizmetlerin, markaların ve kurumların gereksinimi olan araştırma, bunlara ilişkin mesaj ve etkinlikleri tasarlama, üretme, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alan süreçlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik kuramsal, eleştirel ve uygulamalı çalışmalar yapar. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, halkla ilişkiler, reklamcılık, kişilerarası iletişim, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik yönetimi, pazarlama ve tutundurma yönetimi, stratejik iletişim yönetimi gibi alt dallarda çok yönlü akademik ve eğitsel faaliyetleri bünyesinde barındırır. Bölüm bireysel ve kurumsal imaj, ürün, hizmet ya da marka algılarının oluşturulması ve iletişime konu edilmesi ile ilgili eğitim ve öğretim müfredatını içerir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nün Anabilim Dalları

  • Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
  • Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
  • Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
  • Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı

Öğrencilerin İstihdam ve İş İmkânları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olanlar çeşitli kurumlarda "halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı" olarak görev alırlar. Mezunlar kamu ve özel sektör kuruluşları ile STK'ların stratejik iletişim ile ilgili birimlerinde (halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi), doğrudan idari kadrolarında (insan kaynakları yönetimi gibi), pazarlama birimlerinde ya da reklam ajanslarında (reklam pazar araştırmacısı, reklam müşteri temsilcisi, reklam metin yazarı, grafiker, tasarımcı gibi) veya medya işletmelerinde (reklam servislerinde, gazetecilik ve benzeri işlerde) çalışabilirler. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev yapabilirler. Özel ve kamu kesiminde halka ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine araştırma yapabilir, hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütebilirler. Ayrıca mezunlar banka, fabrika, hastane, üniversite gibi özel ve kamu sektörüne ait çeşitli kurumlarının hizmet birimlerinde çok yönlü işlerde (ürün ve marka geliştirme, kalite yönetimi, pazarlama planlaması yapma, müşteri ilişkileri gibi) çalışabilirler.Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik