genel bilgiler

Dünyadaki meslek çeşitlenmesi, Türkiye'deki ve Manisa'daki iletişim ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı sektörlerde uzman açığı artışı göz önüne alındığında iletişim fakültelerinin önemini artırmış ve bu okullarda verilen eğitimin de dünyadaki yeni teknolojik ve mesleki eğilimlere uyarlanması eğitim programlarının buna göre tasarlanması elzem hale gelmiştir.

Manisa ve İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi nüfus hacmi ve niteliği, endüstriyel, turistik ve kültürel boyutlarıyla ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası alana erişimde de ana irtibat konumlarından biri olan Manisa'nın sunmuş olduğu gelişmiş potansiyele uygun olarak bu ilin iletişim bilimleri alanındaki eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama konularındaki taleplerini karşılayacak bir potansiyel arz etmektedir. Bunun başlıca nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:

1. ''On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Manisa 2014 yılından başlamak üzere büyükşehir statüsü kazanmıştır.

2. Manisa Valiliği'nin TÜİK kaynaklı 2017 verilerine göre il nüfusu 1 413 041 olarak verilmektedir ve bu rakam her yıl hızlı biçimde artma eğilimindedir.

3. Yine 2017 verilerine göre 9033 şirket, 3320 Sanayi Tesisi, yaklaşık 45 000 esnaf ve sanatkârın tabi olduğu 93 oda ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çok uluslu işletmelerle Manisa dinamik bir ekonomik yapı arz etmektedir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi uluslararası alanda faaliyette bulunan 229 tesis ile yıllık 8.4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Manisa kenti, Organize Sanayi Bölgesi'nin 9.591.600 m² alana yerleşik 50 000 kişinin çalıştığı gelişmiş altyapısı ile "Avrupa'nın En İyi ve En Uygun Yatırım Kenti" seçilmiştir.

4.  Manisa Türkiye'nin batısındaki ikinci büyük kenttir. İzmir'in ticaret ve sanayi hinterlandına ortaktır. Balıkesir'den Muğla'ya uzanan turizm ve kültür alanını etkilemektedir. Bu nedenlerle yerel ve bölgesel medya sektöründe belirleyici bir paya ve etkiye sahiptir.

5. Manisa'da çok sayıda yerel radyo ve televizyon istasyonları, gazeteler ile bölgesel ve ulusal medyanın bölge servisleri bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile irtibatlı reklam ajansları, halkla ilişkiler ajansları, matbaa, web tasarım ajansları da faaliyet göstermektedir. Bütün bu kuruluşlar İzmirli ortakları ya da paydaşları ile yoğun ilişki içindedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve İletişim Fakültesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'nin kuruluş aşamasında temel ihtiyaçlarını karşılayacak mevcut bir teknik altyapısı bulunmaktadır. Bugün üniversitemizin bünyesinde 1 adet televizyon, video kurgu üniteleri, grafik tasarım donanımı, ses kayıt stüdyosu ve fotoğrafçılık altyapısı bulunmaktadır. Üniversitemizin tam donanımlı 1 adet matbaasını da buna eklemek mümkündür. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi, yoğun bir iş yüküne ve teknik altyapıya sahip Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde uzun süredir halkla ilişkiler, fotoğraf ve arşiv hizmetleri, video yapımı, haber yazımı, tanıtım faaliyetleri ve sosyal etkinlik organizasyonları gerçekleştirerek önemli bir uygulama tecrübesine sahiptir. Mevcut yapıya eklenecek fiziki altyapı ve laboratuarlarla birlikte kısa sürede fakültenin teknik ve beşeri altyapısı geliştirilecektir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü İletişim Fakültesi'nin ihtiyaç duyabileceği geniş bir alana ve nazım plana sahiptir. Kampüs alanı bir bütün olarak gelecekte sınıf, anfi, laboratuvar, kütüphane, kafeterya, bilişim hizmetleri, spor alanları gibi ihtiyaçları fakülteye özel biçimde veya diğer akademik birimlerle ortak olarak organize etmeye uygundur. Bu alanda fakültenin derslik, akademik ve idari binalarının, stüdyolarının, atölyelerinin inşasının gerçekleştirilebileceği yeterli fiziksel kapasite vardır. Muradiye Kampüsü'nün diğer fakültelerle birlikte sahip olduğu ortak kullanım alanları, yerleşim planı ve genişleme imkânları bu tür yeni yapılaşmaları ve fakülte seçeneklerini mantıklı, gerçekleştirilebilir ve yararlı hale getirmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu'nda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı hâlihazırda 2 yıllık önlisans düzeyinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu programda yer alan önlisans öğrencileri için İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü önemli bir dikey geçiş seçeneği oluşturacak ve başarılı öğrencilerimizin lisans düzeyinde eğitimlerini sürdürmelerine imkan verecektir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik