MİSYONUMUZ

İletişim sektörlerinin ve iletişim bilimlerinin gerek teknik gerekse beşeri manada artan önemi karşısında yerel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek; hızla değişin dünyada geleneksel ve yeni medya alanına yönelik evrensel düzeyde akademik bilgi üretimine ve bilimsel araştırmalara ortam hazırlamaktır.

VİZYONUMUZ

İletişim eğitiminde yenilikçi bir yaklaşımla; farkındalıkları yüksek, eleştirel bakış açısına sahip, insana ve çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirerek hem akademik hem sektörel anlamda öncü olabilmektir

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Eğitimde kaliteyi gözetmek
  • Öğrenci odaklı hizmet sunmak
  • Etik ilke ve değerler çerçevesinde hareket etmek
  • Şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmak, .
  • Yenilikçi ve girişimci çalışmalar yapmak
  • Dürüstlük ve güvenilirlik esas almak
  • Bilimselliği ön planda tutmak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik