TARİHÇE

İletişim alanına yönelik dünyadaki bilimsel ve eğitimle ilgili gelişmeler de yukarıda belirtilen olgulara eşanlı olarak son yıllarda önemli ölçüde zenginleşerek farklılaşmış ve alt ihtisasların oluşmasına yol açmıştır. Yenilikçi yönleriyle sayısal sanatlar (digital arts), yeni medya (new media) ve etkileşimli medya tasarımı (interactive media design), iletişim teknolojileri araştırmaları, sosyal medya, web tasarımı, sayısal yayıncılık gibi yeni tip uğraşı alanları ve bu alanlara yönelik yeni meslek tipleri ortaya çıkmıştır. Diğer yandan radyo ve televizyon yayıncılığı, sinema, gazetecilik, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi iletişimin geleneksel uygulama alanları ile kültürel çalışmalar ve iletişim teorisi gibi entelektüel branşlar da önemini sürdürmektedir.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik